دسته: دفاتر خدمات قضاییRSS
دفاتر خدمات قضایی – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور

ارایه خدمات الکترونیک قضایی در دفاتر خدمات قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی است. در طرح خدمات الکترونیک قضایی جهت طرح دعاوی حقوقی، خانواده، تجدیدنظر، واخواهی، و در آینده نزدیک دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف  و همچنین ارسال اظهارنامه ( اخطار قانونی ) می بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها، از…..

دفاتر خدمات قضایی تاکستان – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر تاکستان
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی تاکستان – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر تاکستان

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر تاکستان فهرست دفاتر خدمات قضایی تاکستان به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۱۸۰۱۴ استان قزوین – شهرستان تاکستان – خیابان امام – میدان ۱۵ خرداد – روبروی فرمانداری – تلفن: ۰۲۸۳۵۲۲۵۸۱۲ ۹۶۳۱۸۰۱۳ استان قزوین – شهرستان تاکستان – خیابان امام…..

دفاتر خدمات قضایی نقده – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر نقده
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی نقده – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر نقده

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر نقده فهرست دفاتر خدمات قضایی نقده به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۰۳۰۲۸ استان آذربایجان غربی – شهرستان نقده – خیابان امام خیابان پاسداران۲ ۹۶۳۰۳۰۲۶ استان آذربایجان غربی – شهرستان نقده – خیابان علمی۱ – تلفن:۰۴۴۳۵۶۲۷۸۳۰ ۹۷۳۰۳۰۱۸ استان آذربایجان غربی…..

دفاتر خدمات قضایی شیروان – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر شیروان
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی شیروان – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر شیروان

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر شیروان فهرست دفاتر خدمات قضایی شیروان به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۱۲۰۰۶ استان خراسان شمالی-شهرستان شیروان-بلوار امام خمینی-اول شهرک طالقانی-جنب مسجد امام حسن مجتبی – تلفن: ۰۵۸۳۶۲۳۱۵۲۳ شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا…..

دفاتر خدمات قضایی سلماس – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر سلماس
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی سلماس – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر سلماس

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر سلماس فهرست دفاتر خدمات قضایی سلماس به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۰۳۰۱۶ استان آذربایجان غربی – شهرستان سلماس – بلوار امام رضا – نرسیده به بیمارستان خاتم الانبیا – تلفن: ۰۴۴۳۵۲۴۷۵۶۸ شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون…..

دفاتر خدمات قضایی بهشهر – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر بهشهر
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی بهشهر – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر بهشهر

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر بهشهر فهرست دفاتر خدمات قضایی بهشهر به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۲۷۰۲۴ استان مازندران – شهرستان بهشهر – بلوار شهید هاشمی نژاد – روبروی ساختمان دارالسلام – تلفن:۰۱۱۳۴۵۲۷۱۰۲ ۹۶۳۲۷۰۲۵ استان مازندران- شهرستان بهشهر – خیابان شهید بهشتی – جنب…..

دفاتر خدمات قضایی اهر – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر اهر
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی اهر – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر اهر

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر اهر فهرست دفاتر خدمات قضایی اهر به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۰۲۰۰۶ آذربایجان شرقی- شهرستان اهر-تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان شیخ شهاب االدین – میدان شهرداری- نبش میدان شهرداری – تلفن: ۰۴۱۴۴۲۳۴۳۳۵ شهروندان عزیز می توانند جهت طرح…..

دفاتر خدمات قضایی کاشمر – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر کاشمر
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی کاشمر – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر کاشمر

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر کاشمر فهرست دفاتر خدمات قضایی کاشمر به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۱۱۰۲۷ استان خراسان رضوی – شهرستان کاشمر – بلوار معلم- بین عارف قزوینی و دهخدا-پلاک ۱۴ – تلفن:۰۵۱۵۵۲۳۲۱۲۲ شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به…..

دفاتر خدمات قضایی ایذه – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر ایذه
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی ایذه – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر ایذه

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر ایذه فهرست دفاتر خدمات قضایی ایذه به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۱۳۰۱۴ استان خوزستان – شهرستان ایذه – اول بلوارچویل – میدان ولایت – مجتمع پارسا ۱ – تلفن: ۰۶۱۴۳۶۲۱۲۰۱ شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه…..

دفاتر خدمات قضایی بهبهان – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر بهبهان
۶ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاتر خدمات قضایی بهبهان – فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر بهبهان

فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهر بهبهان فهرست دفاتر خدمات قضایی بهبهان به همراه آدرس در جدول ذیل درج گردیده است: کد دفتر خدمات آدرس دفتر خدمات ۹۶۳۱۳۰۲۴ استان خوزستان – شهرستان بهبهان – میدان جوانمردی – خیابان جوانمردی- کوچه نمازی – تلفن:۰۶۱۵۲۷۲۱۴۵۴ شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا…..